Zorg voor Publiceren is het samenwerkingsverband van journalist/tekstschrijver Jos Steehouder, grafisch vormgever/art director Sjaak Lakerveld en fotograaf Werry Crone. Ieder van ons verwierf door jarenlange ervaring grote expertise in het eigen vakgebied.

Zorg voor Publiceren heeft alles in huis voor het verzorgen van publicaties van bedrijven, organisaties en instellingen. Te denken valt aan magazines, jaarverslagen, corporate stories en (digitale) nieuwsbrieven. We ontwikkelen en produceren gedrukte en digitale media vanaf het allereerste idee totdat het eindresultaat er ligt. Afhankelijk van het project schakelen we vanuit ons grote netwerk specialistische kennis in.

Onze samenwerking komt voort uit de wens om als zelfstandig werkende vakmensen te komen tot het bundelen van krachten, samenballen van vakkennis en het delen van werkplezier. Dat heeft geleid tot een inspirerend collectief. We halen veel voldoening uit het maken van waardevolle producties voor onze opdrachtgevers.

We werken op basis van gelijkwaardigheid, waarbij we elkaar uitdagen om onze afzonderlijke kwaliteiten telkens weer naar een hoger plan te brengen. Deze betrokkenheid is terug te zien in ons werk. Dat bestaat uit originele, toegankelijke en gedegen publicaties op velerlei terrein.

Contact met Zorg voor Publiceren